Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 8. 2016

Datum objave: 29. 7. 2016
Rok za prijavo: 13. 8. 2016

o ustanovitvi stavbne pravice na naslednjih zemljiščih v k. o. Štepanja vas:
- parc. št. 200/171, v izmeri 2.343 m2, ID zank: 1732-200/171-0 in
- parc. št. 287/9 v izmeri 1.657 m2, ID znak: 1732-287/9-0.

Razpisne datoteke