Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 8. 2016

Datum objave: 11. 8. 2016
Rok za prijavo: 26. 8. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o oddaji pozidanega zemljišča s parc. št. 245/13 v izmeri 1.352 m2, k. o. 1695-Karlovško predmestje, ID znak: 1695-245/13-0, v najem.

 Najemna pogodba bo sklenjena za določen čas enega (1) leta.

 Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba.

Razpisne datoteke