Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 8. 2016

Datum objave: 11. 8. 2016
Rok za prijavo: 26. 8. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o oddaji pozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 2738/0, v izmeri 54 m2, parc. št. 2739/0, v izmeri 885 m2 in parc. št. 2740/0, v izmeri 176 m2, vse k. o. 1737 Tabor, v brezplačno uporabo za določen čas eno (1) leto.

Interesenti morajo imeti podeljen status v javnem interesu, z odločbo pristojnega ministrstva.  

Za navedene nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba. 

Razpisne datoteke