Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 9. 2016

Datum objave: 25. 8. 2016
Rok za prijavo: 9. 9. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
- zemljišče s parc. št. 897/210 v izmeri 92 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje (ID znak: 1722-897/210-0),

Razpisne datoteke