Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 9. 2016

Datum objave: 29. 8. 2016
Rok za prijavo: 13. 9. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 2371/7 (ID znak: 1735-2371/7-0) v izmeri 94 m2, k.o. 1735-Stožice.