Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 9. 2016

Datum objave: 29. 8. 2016
Rok za prijavo: 13. 9. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
- zemljišče s parc. št. 142/154 v izmeri 27 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje (ID znak: 1722-142/154-0).

Razpisne datoteke