Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 9. 2016

Datum objave: 7. 9. 2016
Rok za prijavo: 22. 9. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči s parc. št. 264/6, v izmeri 27 m2 in s parc. št. 297/19, v izmeri 73 m2, obe k. o. 1738-Dravlje, do celote 1/1.

Razpisne datoteke