Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 10. 2016

Datum objave: 28. 9. 2016
Rok za prijavo: 13. 10. 2016

- zemljišče s parc. št. 392/4 k.o. 1770-Kašelj, v izmeri 54 m2 (ID znak:1770-392/4-0),
- zemljišče s parc. št. 2458/14, k.o. 1770- Kašelj v izmeri 41 m2 (ID znak: 1770-2458/14-0).

Razpisne datoteke