Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 10. 2016

Datum objave: 29. 9. 2016
Rok za prijavo: 14. 10. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za del nepremičnine – parc. št. 205/1 k.o. 1733 - Bizovik, v skupni izmeri 30,00 m2.