Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 10. 2016

Datum objave: 30. 9. 2016
Rok za prijavo: 15. 10. 2016

MOL objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino: zemljišče s parc. št. 83/44, v izmeri 74 m2 (ID znak:1695-83/44-0).

Razpisne datoteke