Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 10. 2016

Datum objave: 4. 10. 2016
Rok za prijavo: 19. 10. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino: zemljišče s parc. št. 1865/17, v izmeri 20 m2, k.o. 1770 Kašelj (ID znak:1770-1865/17-0).

Razpisne datoteke