Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 10. 2016

Datum objave: 7. 10. 2016
Rok za prijavo: 22. 10. 2016

- zemljišče s parc. št. 154/7, v izmeri 8 m2, k.o. 1738 Dravlje (ID znak:1738-154/7-0),
- zemljišče s parc. št. 154/8, v izmeri 47 m2, k.o. 1738 Dravlje (ID znak:1738-154/8-0).

Razpisne datoteke