Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 10. 2016

Datum objave: 10. 10. 2016
Rok za prijavo: 25. 10. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino – zelenico, s parc. št. 597/23, 597/24 in 597/25, k.o. 1753 – Vižmarje (ID znak: 1753-597/23-0, 1753-597/24-0, 1753-597/25-0).

Razpisne datoteke