Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 10. 2016

Datum objave: 11. 10. 2016
Rok za prijavo: 26. 10. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi Kupoprodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 1796/123 k.o. 2636 Bežigrad.