Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 11. 2016

Datum objave: 18. 10. 2016
Rok za prijavo: 2. 11. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči parc. št. 753/18 v izmeri 160 m2 k. o. 1772 - Slape, v enoti urejanja prostora (EUP) PO - 823.