Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 11. 2016

Datum objave: 19. 10. 2016
Rok za prijavo: 3. 11. 2016

MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu: Letališka cesta 33, Ljubljana.

Predmet najema: poslovni prostor št. 212 in 213 v skupni izmeri 67,05 m2
Najemnina: oddaja v brezplačno uporabo
Čas oddaje v najem: za določen čas 1 leta
Namembnost: Pisarniška dejavnost
Razred energetske učinkovitosti: C (35-60 kWh/m2a)
Pogoj za najem: Pogoj za brezplačni najem je, da je ponudnik nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu, ki ga izkaže z odločbo pristojnega ministrstva (30. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti) in sicer na področju vojnih invalidov.

Razpisne datoteke