Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 11. 2016

Datum objave: 25. 10. 2016
Rok za prijavo: 9. 11. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nepremičnini – zemljišči s parc. št. 393/79 (ID znak: 1722-393/79-0) v izmeri 25 m2 in parc. št. 376/369 (ID znak: 1722-376/369-0) v izmeri 51 m2, obe k.o. 1722-Trnovsko predmestje.