Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 17. 11. 2016

Datum objave: 2. 11. 2016
Rok za prijavo: 17. 11. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči s parc. št. 194/47 v izmeri 26 m2 in parc. št. 194/101 v izmeri 13 m2, obe k. o. 1695-Karlovško predmestje.

Razpisne datoteke