Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 11. 2016

Datum objave: 4. 11. 2016
Rok za prijavo: 19. 11. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino: - zemljišče s parc. št. 1153/2, v izmeri 73 m2, k.o. 1738 Dravlje (ID znak:1738-1153/2-0).

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba. Kupnina za zemljišče znaša 10.950,00 EUR neto.
 

Razpisne datoteke