Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 11. 2016

Datum objave: 24. 10. 2016
Rok za prijavo: 8. 11. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči parc. št. 1060/25 v izmeri 28 m2 k. o. 1754 – Šentvid nad Ljubljano, v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE - 58.