Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 11. 2016

Datum objave: 14. 11. 2016
Rok za prijavo: 29. 11. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 2351 v izmeri 6 m2 k. o. 1737 - Tabor, v enoti urejanja prostora (EUP) MS-127.