Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 12. 2016

Datum objave: 16. 11. 2016
Rok za prijavo: 1. 12. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino: - zemljišče s parc. št. 4/5, k.o. Nove Jarše (ID znak:2680-4/5-0).

Razpisne datoteke