Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 12. 2016

Datum objave: 17. 11. 2016
Rok za prijavo: 2. 12. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
- zemljišče s parc. št. 355/6, k.o. Kašelj (ID znak: 1770-355/6-0).

Razpisne datoteke