Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 12. 2016

Datum objave: 21. 11. 2016
Rok za prijavo: 6. 12. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
- zemljišče s parc. št. 142/155, k.o. Trnovsko predmestje (ID znak: 1722-142/155-0).

Razpisne datoteke