Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 12. 2016

Datum objave: 28. 11. 2016
Rok za prijavo: 13. 12. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
- zemljišče s parc. št. 297/24, k.o. Dravlje (ID znak: 1738-297/24-0),
- zemljišče s parc. št. 265/4, k.o. Dravlje (ID znak: 1738-265/4-0).

Razpisne datoteke