Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 12. 2016

Datum objave: 29. 11. 2016
Rok za prijavo: 14. 12. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo.

Naslov: Proletarska cesta 1
Predmet najema: poslovni prostor št. 306 v izmeri 15,00 m2
Najemnina: oddaja v brezplačno uporabo
Čas oddaje v najem: za določen čas 5 let
Namembnost: Pisarniška dejavnost
Razred energetske učinkovitosti: C (76 kWh/m2a).

Pogoj za najem: Pogoj za brezplačni najem je, da je ponudnik nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu, ki ga izkaže z odločbo pristojnega ministrstva (30. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti) in sicer na področju humanitarne dejavnosti.

Razpisne datoteke