Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 12. 2016

Datum objave: 8. 12. 2016
Rok za prijavo: 23. 12. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
- zemljišče s parc. št. 583/4, k.o. Šentvid nad Ljubljano (ID znak: 1754-583/4-0).

Razpisne datoteke