Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 12. 2016

Datum objave: 8. 12. 2016
Rok za prijavo: 23. 12. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnini:
- zemljišče s parc. št. 1070/14, k.o. Vižmarje (ID znak: 1753-1070/14-0),
- zemljišče s parc. št. 1070/15, k.o. Vižmarje (ID znak: 1753-1070/15-0).

Razpisne datoteke