Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 12. 2016

Datum objave: 13. 12. 2016
Rok za prijavo: 28. 12. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 977/4 (ID znak: 1736-977/4-0) v izmeri 22 m2 in 979/3 (ID znak: 1736-979/3-0) v izmeri 44 m2, obe k.o. 1736-Brinje I.