Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 12. 2016

Datum objave: 13. 12. 2016
Rok za prijavo: 28. 12. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
- zemljišče s parc. št. 1049/35, k.o. Bizovik (ID znak: 1733-1049/35-0).

Razpisne datoteke