Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 12. 2016

Datum objave: 16. 12. 2016
Rok za prijavo: 31. 12. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnine – zemljišči s: - parc. št. 142/150 v izmeri 38 m², k.o. 1722-Trnovsko predmestje (ID znak: 1722-142/150-0),
- parc. št. 142/153 v izmeri 26 m², k.o. 1722-Trnovsko predmestje (ID znak: 1722-142/153-0).

Razpisne datoteke