Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 1. 2017

Datum objave: 21. 12. 2016
Rok za prijavo: 5. 1. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1870/3 (ID znak: 1777-1870/3-0) v izmeri 48 m2, k.o. 1777-Javor.