Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 1. 2017

Datum objave: 23. 12. 2016
Rok za prijavo: 7. 1. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnine – zemljišče s parc. št. 361/236 v izmeri 50 m², k.o. 1722-Trnovsko predmestje (ID znak: parcela 1722 361/236).

Razpisne datoteke