Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 1. 2017

Datum objave: 10. 1. 2017
Rok za prijavo: 25. 1. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 1533/22 v izmeri 61 m², k.o. 1738-Dravlje (ID znak: parcela 1738 1533/22).

Razpisne datoteke