Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 1. 2017

Datum objave: 11. 1. 2017
Rok za prijavo: 26. 1. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za zemljišči s parc. št. 512/42 (ID znak: 1731-512/42-0) v izmeri 40 m2 in 512/43 (ID znak: 1731-512/43-0) v izmeri 76 m2, obe k.o. 1731-Udmat.