Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 2. 2017

Datum objave: 18. 1. 2017
Rok za prijavo: 2. 2. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 720/8 (ID znak: 2636-720/8-0) v izmeri 66 m2, k.o. 2636-Bežigrad.