Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 2. 2017

Datum objave: 18. 1. 2017
Rok za prijavo: 2. 2. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1666/3 (ID znak: 1738-1666/3-0) v izmeri 10 m2, k.o. 1738-Dravlje.

Razpisne datoteke