Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 2. 2017

Datum objave: 19. 1. 2017
Rok za prijavo: 3. 2. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 324/59 v izmeri 60 m², k.o. 1770-Kašelj (ID znak: parcela 1770 324/59),

Razpisne datoteke