Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 2. 2017

Datum objave: 20. 1. 2017
Rok za prijavo: 4. 2. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnini – zemljišči s
- parc. št. 321/14 v izmeri 101 m², k.o. 1756-Črnuče (ID znak: parcela 1756 321/14),
- parc. št. 321/40 v izmeri 50 m², k.o. 1756-Črnuče (ID znak: parcela 1756 321/50).

Razpisne datoteke