Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 2. 2017

Datum objave: 20. 1. 2017
Rok za prijavo: 4. 2. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 1865/18 v izmeri 4 m², k.o. 1770-Kašelj (ID znak: parcela 1770 1865/18).

Razpisne datoteke