Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 2. 2017

Datum objave: 20. 1. 2017
Rok za prijavo: 4. 2. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 194/98 v izmeri 45 m², k.o. 1695-Karlovško predmestje (ID znak: parcela 1695 194/98).

Razpisne datoteke