Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 2. 2017

Datum objave: 23. 1. 2017
Rok za prijavo: 7. 2. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 345/8 v izmeri 11 m², k.o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 345/8)

Razpisne datoteke