Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 2. 2017

Datum objave: 25. 1. 2017
Rok za prijavo: 9. 2. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 205/8, k.o. 1730 – Moste (ID znak: parcela 1730 205/8) ter namero o sklenitvi menjalne pogodbe namesto razlastitve za nepremičnine s parc. št. 209/3, 206/4, 205/7, 233/2, 233/3 in 222/6, vse k.o. Moste.