Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 2. 2017

Datum objave: 26. 1. 2017
Rok za prijavo: 10. 2. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 1050/7 v izmeri 86 m², k.o. 1754-Šentvid nad Ljubljano (ID znak: parcela 1754 1050/7)

Razpisne datoteke