Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 2. 2017

Datum objave: 27. 1. 2017
Rok za prijavo: 1. 2. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnini – zemljišči s
- parc. št. 444/29 v izmeri 94 m², k.o. 1771-Zadobrova (ID znak: parcela 1771 444/29)
- parc. št. 444/31, v izmeri 114 m², k.o. 1771-Zadobrova (ID znak: parcela 1771 444/31).

Razpisne datoteke