Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 2. 2017

Datum objave: 7. 2. 2017
Rok za prijavo: 22. 2. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 145/2 v izmeri 80 m², k.o. 1751 Tacen (ID znak: parcela 1751 145/2)

Razpisne datoteke