Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 2. 2017

Datum objave: 7. 2. 2017
Rok za prijavo: 22. 2. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 1400/3 v izmeri 136 m², k.o. 1753 Vižmarje (ID znak: parcela 1753 1400/3)

Razpisne datoteke