Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 2. 2017

Datum objave: 10. 2. 2017
Rok za prijavo: 25. 2. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 725/1, 626/21, 626/20 in 1644/22, vse k.o. 1738 – Dravlje.