Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 2. 2017

Datum objave: 13. 2. 2017
Rok za prijavo: 28. 2. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi menjalne pogodbe namesto razlastitve za nepremičnine s parc. št. 2188/43 in 2188/44, obe k.o. Kašelj.