Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 3. 2017

Datum objave: 21. 2. 2017
Rok za prijavo: 8. 3. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 213/10 v izmeri 44 m², k.o. 1722-Trnovsko predmestje (ID znak: parcela 1722 213/10).

Razpisne datoteke